استدیو راه و ساختمانی هفت هنر

با تجربه بیش از سی ساله ساخت ابنیه و راهسازی تجربه بسیاری در ساختمان های اداری ، بانک ها ، تجاری ، مسکونی ، سینما و ... را این مهم را مدیون توانمندی مهندسین عمران و راه ساختمان خود در سی سال اخیر می داند.