اخبار

سلسله وبینارهای گفتمان های توسعه شهر با محوریت کارآفرینی و نوآوری در مقیاس بین استانی

دانشکده هنر، معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان برگزار می نماید:
برنامه های هفته پژوهش
«اولین؛ سلسله وبینار های گفتمان های توسعه شهر با محوریت کارآفرینی و نوآوری در مقیاس بین استانی»

پای گنبد مسجد شیخ لطف‌الله دوباره به دفتر ریاست جمهوری باز شد

هفت ماه بعد از آنکه ۱۴ تن از اساتید و متخصصان امر مرمت و کاشی‌کاری اصفهان، در نامه‌ای مفصل به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار پیگیری و جلوگیری از ادامۀ تخریب گنبد مسجد شیخ لطف‌الله تا رسیدن به مرمتی درست به دست افراد دانا و کاربلد شدند، نمایندۀ مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور خواست که شخصا به فکر گنبد مسجد شیخ لطف‌الله باشد.