کارگاه صنایع چوبی هفت هنر

با توانایی تولید انواع مصنوعات از چوب طبیعی ومصنوعی شامل انواع درب وپنجره ، پارتیشن ، کابینت ، کانترها ، میزها ،کمدهای اداری ، تخت وکمدهای منازل مسکونی وغیره می باشد