کارگاه تولید مصنوعات فلزی

 با توانایی  تولید ستون ورق  ، تیر ورق و اسکلت فلزی از مقاطع گوناگون فولادی ، درب وپنجره ونرده های فلزی از مقاطع پروفیلی وفرفروژه